Vrienden van Koor Op Weg

Vrienden dragen het koor een warm hart toe en steunen Op Weg met een bijdrage vanaf € 35,-- per jaar.

Meer informatie en aanmeldingsformulier:

Willem Jongejan: vrienden@interkerkelijkkooropweg.nl