Bestuur

Het bestuur wordt gekozen uit en door koorleden.

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Lid:

Wim Littel

Ineke Tilman

Wim Jongejan

Froukje Boukes